Vilsund Rensningsanlæg

Rensningsanlæg

Rensningsanlæget modtager vand fra Thisted kommunens syd- og vestlige opland: Vildsund, Snedsted og Hundborg, Sjørring, Sundby og Skjoldborg, Årup, Nørhå og Stenbjerg samt Nr. Vorupør.

Anlæg og PST styres og reguleres via SRO-anlæg hvor alle data mv. logges. Alarmudringning med SMS-Tekst, IGSS 32 og PLC-understyring. Daglig link til server i Thisted hvor data, journaler mv. backup’es.