Andromeda

Socialpædagogisk Skibsprojekt

Andromeda blev startet som socialpædagogisk skibsprojekt i 1997. Projektet havde fra starten en samarbejdsaftale med Viborg Amt, som blandt andet indeholdt en aftale om, at Amtscenteret Oustruplund skulle varetage skibets landbasefunktion, visitation, supervision mm. Der har siden opstarten været arbejdet hen imod at Andromeda skulle have egen landbase. I 1999 blev det besluttet, at tiden var inde til at etablere en egentlig landbase, og således er der nu blevet etableret et hus på adressen Skyumvej 7, V. Vildsund 7700 Thisted. Huset ligger centralt i V. Vildsund umiddelbart ned til havnen og Limfjorden.

Placeringen i Thy er valgt udfra et ønske om at tilgodese Viborg Amts socialforvaltning og Thisted Kommunes umiddelbare behov for en sådan foranstaltning. V. Vildsund var et naturligt valg, da skonnerten Andromeda er hjemmehørende i havnen.

Andromeda er et stjernebillede på den nordlige himmel og navnlig kendt, fordi det indeholder stjernetågen af samme navn. Eleverne på Andromeda vil alle være svage stjerner, som er kommet udenfor stjernetågen. Det vil være målet at samle disse stjerner op og få dem i fast position og til at skinne klart. Derfor navnet ANDROMEDA.

Målgruppen vi henvender os til er børn / unge i alderen 16 – 18 år med sociale problemer, der strækker sig fra, samværs problemer, adfærds problemer, DAMP, småkriminalitet, omsorgssvigt, skoletræthed mm. Vi ønsker ikke , at arbejde med børn / unge med psykiatriske problemer, men vi har haft succes med børn og unge med diagnosen DAMP.

Andre institutioner