Vilsund Havn

Havnefoged Finn Linnemann

Øvrig information vedr. havnen fås hos Jette Andersen, Stormgade 33, 7755 Bedsted. Tlf. 97 94 56 05

Andre institutioner